NBvK en Kwaliteit van zorg

Kenniscentrum Kraamzorg

De NBvK bewaakt en bevordert de kwaliteit van de kraamzorg samen met het Kenniscentrum Kraamzorg . In het kenniscentrum Kraamzorg wordt onder andere met behulp van leden van de NBvK uit de werkgroep Kwaliteit en Inhoud , de (her)registratie in het kwaliteitsregister, de accreditatie van scholingen, de protocollen en richtlijnen vormgegeven.

Kwaliteit vraagt goede arbeidsomstandigheden:

De NBvK ondersteunt en versterkt  de positie van ZZP-ers in de kraamzorg en van kraamverzorgenden in loondienst. Zo beïnvloeden we individueel en collectief de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in de kraamzorg met onze leden. We streven naar het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van mensen in loondienst door betere lonen en goede uitvoering en handhaving van een goede CAO. Er zullen betere contracten en betere beloningen moeten komen wil de kraamzorg in voor jongeren en vrouwen die economisch onafhankelijkheid nastreven aantrekkelijk blijven. Oudere werkneemsters hebben een goede regeling nodig die maakt dat zij niet gedwongen meer kunnen worden in de nacht te moeten werken. Meer zeggenschap en inspraak in hoe het werk in loondienst georganiseerd en uitgevoerd moet worden is ook een ambitie van de NBvK. Voor ZZP’ers in de kraamzorg werken wij aan een goede veilige fiscale positie en een gelijkwaardige plek in de kraamzorgsector waar deze vorm van professioneel ondernemerschap een goed alternatief is voor het werken in loondienst en om ambities en groeimogelijkheden van de professional tot bloei te laten komen.