Missie

Kwaliteit bewaken en bevorderen is onze missie!

De behoefte, wensen en verwachtingen van de kraamvrouwen en hun partners staan centraal in de kraamzorg en zijn het begin en eindpunt van onze missie: goede kraamzorg verlenen. Wanneer wij op de laatste dag van de kraamzorgperiode de deur achter ons dichtrekken, hebben wij ons overbodig gemaakt in het gezin en gaat het gezin vol vertrouwen in eigen mogelijkheden en vaardigheden de toekomst tegemoet.

Kraamzorg in eerste en tweede lijn

De NBvK maakt zich sterk voor het behoud van de eerste lijns (wijk)zorg in de geboortezorg en denkt en praat mee over de ontwikkelingen waarin de kraamzorg ook in de tweede lijn aanwezig is. Wij zien zwangerschap en geboorte als een fysiologisch proces dat niet onnodig gemedicaliseerd hoeft te worden door het enkel in een medische omgeving te laten plaatsvinden. Wij vinden het belangrijk dat iedere vrouw op de manier en op de plaats kan bevallen waar zij zich prettig en veilig voelt. Voor de een is dat een thuissituatie, voor de ander een bevalkliniek of ziekenhuis. Wij kunnen kraamzorg verlenen in alle drie de situaties.

Kraamzorg tijdens de bevalling

De NBvK pleit al jaren voor de versterking van de positie van de kraamverzorgende bij de partusassistentie, dit kan een belangrijke bijdrage bieden bij om kunnen gaan met pijn, angst en onzekerheid tijdens de bevalling. De kraamverzorgende is opgeleid en vaardig om vrouwen en hun partner indien gewenst tijdens de hele partus te coachen en te begeleiden. Dus ook tijdens de ontsluitingsperiode. Zij werkt nauw samen met de verloskundige. Het Landelijk indicatie protocol maakt het mogelijk om voor iedere vrouw die dat nodig heeft en belangrijk vindt de gehele partus zorg te indiceren.

Kraamzorg in de kraamperiode

Tijdens de kraamperiode wordt door de kraamverzorgenden praktische, medische en psychosociale ondersteuning veel zorg en informatie gegeven.   Denk aan coaching en advies en ondersteuning op het gebied van goede  (borst)voeding, hechting, gedrag baby en alle andere vragen die ouders hebben als er een baby komt. Wij maken ons sterk voor waardering en respect voor alle aspecten van de kraamzorg: de medische begeleidende en signalerende zorg, de psychosociale zorg en de praktische zorg. Het is deze unieke combinatie dat maakt dat wij in ieder gezin de zorg kunnen verlenen die dat gezin nodig heeft om te herstellen van zwangerschap, baring en kraamtijd zodat zij enigszins uitgerust en vol vertrouwen zelf verder kunnen.

Meer informatie over kwaliteit bewaken en bevorderen kun je vinden op onze site onder NBVK en kwaliteit van zorg.