Visie

De Meerwaarde van Kraamzorg

Kraamzorg is een essentieel, uniek en onmisbaar onderdeel van de geboortezorg in Nederland.

Kraamzorg is de zorg die nodig is tijdens de (ongecompliceerde) bevalling ter ondersteuning van de kraamvrouw en haar partner. De kraamverzorgende biedt ondersteuning bij de medische zorg die wordt verleend door verloskundige, huisarts of gynaecoloog tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd.

Kraamzorg levert een belangrijke bijdrage aan een spoedig herstel van de kraamvrouw en zorgt er mede voor dat  ouders goed uitgerust en goed geïnformeerd in de best haalbare, gezonde en veilige omstandigheden aan het ouderschap kunnen beginnen.

Iedere kraamvrouw in Nederland heeft recht op kraamzorg, de verloskudige indiceert in overleg met de client en de kraamverzorgende het aantal uren kraamzorg. Er is maximaal recht op 80 uur kraamzorg en op 10 dagen zorg na de bevalling. In het landelijke indicatieprotocol (LIP) staat de zorg beschreven die de kraamzorg biedt. Afhankelijk van de zorgvraag wordt er zorg op maat geindiceerd.

Kraamzorg in het basispakket

In 2015 is de plaats van de kraamzorg  in de basisverzekering door de minister en het Zorginstituut Nederland geëvalueerd.

Ondere andere door de inspanningen van de NBvK is in 2014-2015 aangetoond en door de politiek vastgelegd dat kraamzorg noodzakelijk en zinnige zorg is die voor iedere vrouw, haar baby en gezin toegankelijk moet zijn en daarom in het basispakket thuishoort. De minister en het Zorginstituut hebben aangeven wel de noodzaak te zien naar meer wetenschappelijk onderzoek en een beter instrument dan het huidige LIP om zorg op maat te waarborgen. Sinds 2016 wordt er meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van kraamzorg op gezondheid en wordt gewerkt aan een  evaluatie van het LIP.