Update oktober 2020

NBvK Update oktober 2020

Beste Collega´s,

Ik hoop dat iedereen in goede gezondheid is en dat jullie je door deze rare tijd heen slaan.
Ons vak is heel mooi maar ook zeker uitdagend door de huidige pandemie.
Graag wil ik jullie informeren over een aantal zaken die nu actueel binnen de NBvK zijn.

Collectieve aansluiting klachten en geschillen instantie

Als betalend ZZP lid van de NBVK heb je automatisch aansluiting bij de klachten- en geschillenregeling via de Zorgprofessional. Voor een flyer over de procedure hoe je deze regeling aan je algemene voorwaarden kan toevoegen vind je op deze website: [De Zorgprofessional](https://www.dezorgprofessional.nl/geschilleninstantie/over-de-instantie). De aansluiting bij een klachten en geschillen instantie is een wettelijke verplichting vanuit de WKKGZ.

Lidmaatschap NBvK

Wij hebben vastgesteld dat een aantal van jullie onze factuur voor het lidmaatschap nog niet betaald hebben. We willen jullie erop wijzen dat dit inhoudt dat wij voor die leden geen verlenging afgesloten hebben bij de bovengenoemde klachten en geschillen instantie. Wij willen eenieder die de recent verstuurde factuur nog niet voldaan hebben en wel aansluiting wenst via ons collectief met klem verzoeken om de factuur z.s.m. te voldoen. Na ontvangst van de betaling voor 31 november 2020 heeft de ZorgProfessional voorgesteld met terugwerkende kracht de aansluiting (vanaf 1-7-2020) te herstellen. Ook is iedere zorgverlener elk jaar verplicht gegevens aan te leveren voor het kwaliteitsregister op basis van indicatoren voor de kraamzorg. Als betalende ZZP’er kun je de gegevens aanleveren bij de Desan via een door het NBvK collectief afgesloten overeenkomst.

Voor de leden die betaald hebben zijn de klachtencommissie en de Desan uiteraard geregeld.

Waar wij nog meer mee bezig

Er zijn voorbereidingen gestart om met de verschillende zorgverzekeraars te komen tot een betere afspraken met betrekking tot de declaraties en betalingen aan de zzp-er in de kraamzorg. Ons standpunt is dat je geregistreerd staat bij het KCKZ en dat dat aangeeft dat je voldoet aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen. De verzekeraars stellen vaak de eis dat je continuïteit van zorg moet kunnen garanderen. Dit zouden zzp’ers bijvoorbeeld kunnen doen door samen te werken in regio-netwerk groepen. In deze groep kun je je back-up en vervanging regelen.

Wij zijn ook benaderd door Babyconnect (uitleg video in link) om mee te denken en te kijken hoe de digitalisering binnen de kraamzorg eruit gaat zien voor wat betreft de wettelijke gestelde eisen aan administratie in de geboortezorg. Met name wat dit gaat betekenen voor de kraamverzorgende. Voor de ZZP’er onderzoeken we of het ook voor hen in de toekomst een haalbare kaart word qua kosten, apparatuur en infrastructuur. Wij zijn al tegen wat uitdagingen aangelopen en hebben daar aan de bel getrokken. Wij houden jullie op de hoogte!

Samen met het KCKZ zijn we aanwezig bij het overleg over de nieuwe Vitamine K Profylaxe, ook hier houden wij jullie van op de hoogte.

Wij zijn nu bezig met een partij die de socialmedia en de website van de NBVK gaat professionaliseren en uptodate houden.
Door dit te professionaliseren kunnen we sneller, beter en duidelijker communiceren en jullie op de hoogte houden Op dit moment wordt dit nog gedaan door het vrijwillige bestuur die alle ook fulltime in de gezinnen aan het werk zijn.

Corona update

Waar iedereen al bevreesd voor was is nu toch echt een realiteit, we zitten midden in een tweede golf van Covid-19 besmettingen. Wij hebben van het KCKZ nieuwe richtlijnen ontvangen die voor alle kraamverzorgende gelden.
Aanvullende informatie kunnen jullie vinden op de website van het KCKZ: Corona. Voor jullie duidelijkheid hebben de werkgeversorganisatie BO-geboortezorg en de NBvK met elkaar afgesproken dat het KCKZ namens ons beide de werkinstructies en de informatie met betrekking tot Corona communiceert.

Coronamaatregelen-kraamzorgsector-per-risiconiveau-V1.

Blijf gezond, hartelijke groet,
Esther van der Ark
Bestuur NBvK